Pošlete nám vzkaz

Anglie-Oxford 2015

Program Oxford s výukou 3-9.10.2015

3.10. - Odjezd od školy – 09:30, transfer přes SRN, Belgii do francouzského přístavu Calais.

4.10. – Přejezd trajektem v 04:35. Dojezd k nejstaršímu parku Greenwich, jenž protíná nultý poledník. Procházka parkem a návštěva městečka, možná prohlídka královské observatoře a největšího muzea námořnictví ve Velké Británii - National Maritime Museum. Poté projížďka Emirates Lines, dále lodí po Temži k Tower of London, poté přes doky sv Kateřiny, nejznámější londýnský most Tower Bridge k válečnému křižníku HMS Belfast. Poté přesun přes londýnskou City ke katedrále sv. Pavla, osobní volno či návštěva Covent Garden, dojezd do rodin v Oxfordu

5.10. - Dopoledne výuka (3 hod.), Oxford-prohlídka města (High street, Carfax Tower, Town Hall, Radcliff Camera). Návrat do rodin

6.10. - Dopoledne výuka (3 hod.), odpoledne návštěva zámku Windsor s vnitřní prohlídkou – 14:00. Procházka po Eaton College. Návrat do rodin.

7.10. - Dopoledne výuka (3 hod.), odpoledne výlet do oblasti Costwolds, návštěva zámku Blenheim Palace – 14:00. Návrat do rodin.

8.10. – Přejezd do Londýna. Dopoledne návštěva stadionu FC Chelsea – 09:30. Přesun autobusem do centra Londýna - Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona - zde je možná prohlídka galerie The National Gallery s nejvýznamnějšími sbírkami světového malířství. Poté London Eye – 17:30. V podvečer odjezd zpět do ČR. Přejezd trajektem 22:05.

9.10. – Návrat ve večerních hodinách.