Pošlete nám vzkaz

Postup při řešení úrazu

 

  1. Sepsání „Záznamu o úrazu žáka“.

 

  1. Po podpisu záznamu o úrazu všemi zúčastěnými stranami bude formulář odeslán dotčeným subjektům.

 

  1. Rodičům zraněného je doručen nejen „Záznam o úrazu“, ale i „Souhlas s evidováním osobních údajů“ a „Posudek o bolestném“, který po skončení léčby vyplní ošetřující lékař žáka.

 

  1. Všechny výše uvedené doklady, tedy:

 

  • Souhlas s evidováním osobních údajů,

  • Posudek o bolestném,

  • kopie zdravotních zpráv,

  • potvrzení o zaplacení poplatku za vyplnění Posudku o bolestném,

 

doručí rodiče zraněného žáka do kanceláře školy.

 

  1. Následně bude potřebná dokumentace odeslána do Kooperativy.

 

  1. Plnění bude zasláno Kooperativou na adresu zákonného zástupce dítěte.