Pošlete nám vzkaz

Lyžařský zájezd-únor 2015

Informace o LVVZ pro 7. roč., ŠvP pro 6., 8. a 9. ročník školního roku 2014/2015

Vážení rodiče,

součástí vyučování TV na ZŠ je lyžařský výcvik. Provádí se dle platných učebních osnov, s cíli vzdělávacími a výchovnými plní významné funkce zdravotní a zotavné. Žáci 6.,8.,9.,se mohou zúčastnit v rámci ŠvP.

Pokud se Váš (e) syn(dcera)v letošním školním roce zúčastní LVVZ, ŠvP, žádáme Vás o Vaše vyjádření k jeho(její) účasti.

1. Výcvik se uskuteční na sjezdových lyžích nebo snowboardu. Škola může zapůjčit omezený počet carwingových lyží, hole, bez lyžařských bot.

2. Termín a místo konání :

pondělí 2.2. – pátek 6.2.2015, Horská chata Bílá, Beskydy.

Cena: 2500,- Kč zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, není započítána cena vleků (cca 1000 kč).

3. Termín splatnosti do 15.12.2014.

Způsob placení : záloha 500 kč do 31.10.2014, doplatek 2000 kč do 15.12.2014

- bezhotovostně na účet č.: 153253121/0300, var.s.1111, k.s.0308

- ve vyjímečných případech v hotovosti v kanceláři školy

- dle potřeby vydá škola pro zaměstnance potvrzení o účasti žáka na LVVZ resp. ŠvP.Pokud zaměstnavatel (zdravotní pojišťovna) zaplatí jen část ceny LVVZ/ŠvP, doplatí rodiče zbývající část bezhotovostně na účet (případně v hotovosti v kanceláři školy).

- na základě písemné žádosti rodičů lze sjednat splátkový kalendář

4. Další informace poskytne Mgr. Čechová a Mgr. Mach, tel.517 353 231

5. Závaznou přihlášku odevzdá žák do 19.9.2014. V případě odhlášení žáka z LVVZ /ŠvP po odevzdání závazné přihlášky, může být část uhrazené zálohy použita na zaplacení případných storno poplatků na LVVZ./ŠvP