Pošlete nám vzkaz

O škole

Ve školním roce 2015/2016 má škola 264 žáků, 20 pedagogických pracovníků včetně vychovatelek ŠD, administrativní pracovnici, školníka, 2 uklízečky a ve školní kuchyni pracuje vedoucí školního stravování a 3 kuchařky.

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na rozvoj zdravého životního stylu a zdravého prostředí, práci s počítači výuku anglického jazyka, matematiky a českého jazyka, a dále na bohatou zájmovou činnost. V tomto školním roce probíhá výuka v 1.-9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Zdravá škola pro všechny". Výuka probíhá v 13 kmenových a 10 odborných učebnách. Součástí školy je školní družina, školní dílny, cvičná kuchyně, školní knihovna a tělocvična. Učebnu hudební výchovy v odpoledních hodinách využívá pro výuku žáků naší školy ZUŠ Vyškov (keyboard, flétna). Učebna informatiky je využívána pro volný přístup k ICT a na Internet, tělocvična pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí ve sportovních kroužcích.

V areálu školy je hřiště s umělým povrchem a upravené travnaté prostory pro odpočinek.