Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

O škole

Ve školním roce 2019/2020 má škola 292 žáků, 26 pedagogických pracovníků včetně vychovatelek ŠD, administrativní pracovnici, školníka, 2 uklízečky a ve školní kuchyni pracuje vedoucí školního stravování a 3 kuchařky.

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na rozvoj zdravého životního stylu a zdravého prostředí, práci s počítači výuku anglického jazyka, matematiky a českého jazyka, a dále na bohatou zájmovou činnost. V tomto školním roce probíhá výuka v 1.-9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Zdravá škola pro všechny". Výuka probíhá v 15 kmenových a 7 odborných učebnách. Součástí školy je školní družina, školní dílny, cvičná kuchyně, školní knihovna a tělocvična. Učebnu hudební výchovy v odpoledních hodinách využívá pro výuku žáků naší školy ZUŠ Vyškov (keyboard, flétna). Učebna informatiky je využívána pro volný přístup k ICT a na Internet, tělocvična pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí ve sportovních kroužcích.

V areálu školy je hřiště s umělým povrchem a upravené travnaté prostory pro odpočinek.

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

 • 20. prosinec 2019

  Vánoční turnaj ve stolním tenise

  V pátek 20.12.2019 se konal na naší škole tradiční turnaj ve stolním tenise " O putovní pohár ředitele školy" zná své vítěze. Letošního 18. ročníku se soutěže zúčastnilo celkem 43 žáků 5-9 tříd. V kategorii dívek zvítězila Šarlota Střelcová z 8. ročníku. Druhé místo obsadila Veronika Haluzová z 9. ročníku a třetí místo vybojovala Martina Beránková z 9. ročníku. V kategorii chlapců se vítězem stal Jan Zbořil z 9. ročníku, druhé místo obsadil Ladislav Smutník 9. ročník a třetí skončil Petr Bílek 9. ročník

 • 20. prosinec 2019

  Předvánoční návštěva útulku

  Děti ŠD s velkou radostí předávají " kupu vánočních dárků" pro pejsky od celé Základní školy. Vědí, že Vánoce nejsou jen svátky dárků, ale i lásky, kterou nejen dostáváme ale i DÁVÁME. Též rodičům patří velké poděkování.

 • 20. prosinec 2019

  Vánoční turnaj v dámě

  19.12. 2019 proběhl již 18. ročník vánočního turnaje " O pohár ředitele školy" ve stolní hře Dáma. Turnaje se zúčastnilo 76 dětí 1. stupně. Konalo se celkem 5 vyřazovacích kol. Po urputných bojích stáli na stupních vítězů: 1. místo Dominik Tesař 5.A. 2. místo Adam Ulrich 5. B a 3. místo Táňa Bednářová 3.B. Do jídelny jim přišel poblahopřát pan ředitel i všechny učitelky I. stupně s dětmi.

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign