Pošlete nám vzkaz

Údaje pro platby

č. účtu: 153253121/0300


Přidělené variabilní symboly pro jednotlivé platby:


LVVZ 1111
Zájezd do Anglie 3333 
Školní výlet 4444
ŠvP 5555
Ekologický kurz 6666
Kroužky 7777
Stravné 8888
Školní družina 9999