Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

Cíle žákovského parlamentu:

 1. Být prostředníkem mezi žáky a vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy

 2. Předcházet negativním jevům mezi žáky a dohlížet na dodržování školního řádu

Obecná ustanovení:

 1. Volby do parlamentu proběhnou vždy na začátku školního roku (v září). V každé třídě od 3. Do 9. ročníku budou zvoleni dva zástupci parlamentu (podle počtu žákům ve třídách).

 2. Členové parlamentu zvolí na první schůzce svého předsedu

 3. Parlament se bude scházet 1x za 2 měsíce. Mimořádnou schůzku parlamentu může svolat kterýkoli člen prostřednictvím předsedy (předsedkyně).

 4. Z každého jednání parlamentu bude pořízen zápis.

Povinnosti člena žákovského parlamentu:

 1. Účastnit se všech jednání parlamentu.

 2. Zastupovat třídu při řešení problémů.

 3. Přenášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky.

 4. Náměty z řad spolužáků přenášet na jednání parlamentu.

Práva člena žákovského parlamentu:

 1. Vyslovit svůj názor.

 2. Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou i provozem školy.

 3. Radit se s třídou.

 4. Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky .

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

 • 20. prosinec 2019

  Vánoční turnaj ve stolním tenise

  V pátek 20.12.2019 se konal na naší škole tradiční turnaj ve stolním tenise " O putovní pohár ředitele školy" zná své vítěze. Letošního 18. ročníku se soutěže zúčastnilo celkem 43 žáků 5-9 tříd. V kategorii dívek zvítězila Šarlota Střelcová z 8. ročníku. Druhé místo obsadila Veronika Haluzová z 9. ročníku a třetí místo vybojovala Martina Beránková z 9. ročníku. V kategorii chlapců se vítězem stal Jan Zbořil z 9. ročníku, druhé místo obsadil Ladislav Smutník 9. ročník a třetí skončil Petr Bílek 9. ročník

 • 20. prosinec 2019

  Předvánoční návštěva útulku

  Děti ŠD s velkou radostí předávají " kupu vánočních dárků" pro pejsky od celé Základní školy. Vědí, že Vánoce nejsou jen svátky dárků, ale i lásky, kterou nejen dostáváme ale i DÁVÁME. Též rodičům patří velké poděkování.

 • 20. prosinec 2019

  Vánoční turnaj v dámě

  19.12. 2019 proběhl již 18. ročník vánočního turnaje " O pohár ředitele školy" ve stolní hře Dáma. Turnaje se zúčastnilo 76 dětí 1. stupně. Konalo se celkem 5 vyřazovacích kol. Po urputných bojích stáli na stupních vítězů: 1. místo Dominik Tesař 5.A. 2. místo Adam Ulrich 5. B a 3. místo Táňa Bednářová 3.B. Do jídelny jim přišel poblahopřát pan ředitel i všechny učitelky I. stupně s dětmi.

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign