Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

Dokumenty ŠD

Úhrada za pobyt

Zápisní lístek 

Řád ŠD

ŠVP ŠD

 

 

Plán práce školní družiny při ZŠ

2023/2024

 

 

 

 ZÁŘÍ 2023

 

- seznámení se školní družinou a pravidly ŠD.
- rozdělení dětí do 5 - ti oddělení.
- učíme se převlékat na pobyt venku, mít věci v pořádku.
- vzpomínáme na prázdniny, vyprávíme si zážitky a
kreslíme si.
- dodržujeme každodenní pobyt venku (střídáme dětská
hřiště při ZŠ i v naší obci).
- hrajeme si se stavebnicemi Kapla, Magnetick, Lego, atd…
- navštívíme kukuřičné bludiště „Kukuřičáci“
(Brno - Kníničky).
- proběhne tradiční „Běh o Svatováclavskou korunu“.

 

 

 

 

 

 

 

Červen


- odpočinkové činnosti v ŠD
- hry se stavebnicí (Cheva, kostky)
- stolní hry
- hry na koberci
- vědomostní hry – Zázračná příroda
- postřehové hry – DOOBLE, DUCH
- umíme využívat svůj volný čas
- pobyt venku na dětských hřištích i v přírodě
- dovednostní hry na koloběžkách
- hra – „Hledání pokladu“
- úklid družiny a šaten
- slavnostní ukončení docházky dětí do ŠD, hodnocení chování a celoroční práce
(odměny), diskotéka

 

Duben

 

- konstruktivní hry na koberci
- Velikonoční tvoření
- odpočinek na míčích
- čištění Budonické studánky (účast na akci „Den Země“)
- pozorujeme změny v přírodě
- dodržujeme pravidelný pobyt venku
- sebevzdělávací činnosti – hry o přírodě, četba na pokračování
 školní hřiště – skupinové hry, honičky, skok do dálky
 17.4. – Africké pásmo

Březen


- těšíme se na příchod jara
- jarní výzdoba ŠD, pozorování prvních jarních kytiček
- při vycházkách pozorujeme život zvířátek
- zpíváme lidové písničky
- tvořivé hry se stavebnicí
- pracujeme s dětskými časopisy Mateřídouška, Sluníčko
- hry v tělocvičně (pohybové hry, míčové hry, florbal, štafetové závody)
- pobyt na čerstvém vzduchu – vycházky do okolí
- 9.3. – Den otevřených dveří
- jarní kvízy
- 29.3. – Motýlí dům Brno (žáci 1.třídy)

Únor


- hodnocení chování a aktivity v ŠD
- tvořivé hry se stavebnicí CHEVA, magnetickou stavebnicí a stavebnicí Z00B Mobile
- výzdoba ŠD
- různé karetní hry (kvarteto, Černý Petr, Zázračná příroda,, UBON60,UNO)
- hry v tělocvičně (učíme se hrát vybíjenou)
- každodenní pobyt venku
- základy společenského chování – kouzelná slůvka, pozdravení
- Valentýnské tvoření
- Masopust v ŠD

Leden


- pobyt v tělocvičně (míčové i ostatní hry)
- spontánní aktivity dítěte, děti si rozhodují o své činnosti za dozoru vychovatelek
- klidové činnosti
- pobyt venku dle počasí (sáňkování, bruslení)
- procházky
- vedeme žáky k dodržování řádu ŠD
- tvořivé hry se stavebnicí CHEVA, Kapla, BOFFIN
- upevňování a rozšiřování poznatků získaných ve vyučování
- hrajeme si s novými hrami od „Ježíška“
- Tři králové – zvyky a tradice
- výtvarné soutěže se zimní tématikou (sněhuláci, vločky)
- pololetní překvapení pro děti – BODYZORBING – 31.1.
- příprava na masopust

Prosinec


- učíme se hrát stolní hru Dáma (nacvičujeme na školní turnaj)
- připomínáme si tradice a zvyky (sv. Barbora, sv. Mikuláš)
- vyrábíme čerty a Mikuláše (soutěž „O nejhezčí čertici a čertíka“)
- Čertovské disko
- Vánoce – povídáme si
- malujeme vánoční symboly
- zpíváme koledy
- družinový stromeček – vyrábíme vlastní ozdoby
- Vánoce v družině

 

Listopad

- kouzelnické představení 16.11.
- procházka po Drnovicích
- dle počasí využíváme dětská hřiště
- cvičení v tělocvičně
- povídáme si o pranostikách – sv. Martin, sv. Kateřina – zvyky, zvyklosti
- pozorovací šipkovaná - Křivda, Peklo
- hrajeme hry, malujeme
- recyklace – třídíme odpad a tvoříme z recyklačních materiálů
- osvojujeme si základy slušného chování
- příprava na Mikulášskou besídku

 Říjen                                                                 

- Den zdraví v ŠD – zdravé cvičení
- práce s listy
- navštěvujeme dětská hřiště – Křivda, za školou
- hrajeme míčové hry, na schovávanou, společenské hry
- učíme se skákat přes švihadlo
- stavíme se stavebnicí CHEVA, s dřevěnou stavebnicí Kapla, se stavebnicí Magnetick
- klidové činnosti dětí, aktivní odpočinek
- dodržujeme řád ZŠ a ŠD
- vedeme žáky k respektování
- učíme se hrát stolní tenis
- nácvik Haloweenských písniček
- 31.10. – družinový průvod „Pojďte se krásně bát“

 

 

 

 Září

-          seznámení se školní družinou a pravidly školní družiny

-          hrajeme si s kostkami (stavíme domy, hrady)

-          učíme se převlékat, mít věci v pořádku

-          hrajeme míčové hry

-          navštěvujeme dětská hřiště

-          pokud počasí dovolí, máme každodenní pobyt venku

-          vzpomínáme na prázdniny – vyprávíme a kreslíme

-          výšlap na rozhlednu

-          ukázka výcviku psů na Křivdě

-          běh „O svatováclavskou korunu“

 

 

 

Červen

 

 • odpočinkové činnosti v ŠD

 

 • hry se stavebnicí (Cheva, kostky)

 

 • stolní hry 

 

 • hry na koberci

 

 • hrajeme hry – osvojujeme si pravidla

 

 • vědomostní hry – Zázračná příroda

 

 • postřehové hry – DOOBLE, DUCH

 

 • umíme využívat svůj volný čas

 

 • pobyt venku na dětských hřištích i v přírodě 

 

 • dovednostní hry na koloběžkách

 

 • návštěva hasičské zbrojnice Vyškov

 

 • hra – „Hledání pokladu“

 

 • úklid družiny a šaten

 

 • slavnostní ukončení docházky dětí do ŠD, hodnocení chování a celoroční práce 

 

      (odměny), diskotéka

Květen

 

 • klidové činnosti v ŠD

 

 • hry se stavebnicí 

 

 • stolní hry (fotbálek, kulečník)

 

 • odpočinek na míčích

 

 • tvoříme přání pro maminky ke Dni matek

 

 • pravidelný pobyt venku,  využíváme dětská hřiště – při ZŠ, při MŠ, Křivda, U potoka

 

 • procházíme ulicemi – povídáme si o  cestě do školy a domů – bezpečnost cesty

 

 • organizujeme vycházky do přírody (ohleduplný vztah k přírodě)

 

 • rozhledna Chocholík – ukázka slaňování

 

 • plníme zábavné úkoly

 

 • tvoříme rozkvetlé stromy, keře, jarní květiny – zdobíme si nástěnku v prostorách ŠD


Duben

 

 • konstruktivní hry na koberci

 

 • Velikonoční tvoření, sázení obilí, zdobení kraslic

 

 • odpočinek na míčích

 

 • čištění Budonické studánky (účast na akci „Den Země“)

 

 • pozorujeme změny v přírodě

 

 • dodržujeme pravidelný pobyt venku

 

 • sebevzdělávací činnosti – hry o přírodě, četba na pokračování

 

 • školní hřiště – skupinové hry, honičky, skok do dálky

 

 • velikonoční malování křídami před školou

 

 

Březen

 • těšíme se na příchod jara

                           

 • jarní výzdoba ŠD, pozorování prvních jarních kytiček

 

 • při vycházkách pozorujeme život zvířátek

 

 • zpíváme lidové písničky

 

 • tvořivé hry se stavebnicí

 

 • pracujeme s dětskými časopisy Mateřídouška, Sluníčko

 

 • hry v tělocvičně (pohybové hry, míčové hry, florbal, štafetové závody)

 

 • pobyt na čerstvém vzduchu – vycházky do okolí

 

 • 3. – Den otevřených dveří

 

 • jarní kvízy

 

 • 3. – Motýlí dům Brno

 

Únor

 • hodnocení chování a aktivity v ŠD

 • tvořivé hry se stavebnicí CHEVA, magnetickou stavebnicí ZOOB Mobile

 • výzdoba ŠD

 • různé karetní hry ( kvarteto, Černý Petr, Zázračná příroda, Ubon60, Uno)

 • hry v tělocvičně ( učíme se hrát vybíjenou)

 • každodenní pobyt venku

 • základy společenskéjo chování, kouzelná slůvka , pozdravení.

 • Valentýnské tvoření

 • Masopust v ŠD

 

 

Leden

 

 • pobyt v tělocvičně (míčové i ostatní hry)

 

 • spontánní aktivity dítěte, děti si rozhodují o své činnosti za dozoru vychovatelek

 

 • klidové činnosti

 

 • pobyt venku dle počasí (sáňkování, bruslení)

 

 • procházky

 

 • vedeme žáky k dodržování řádu ŠD

 

 • tvořivé hry se stavebnicí CHEVA, ZOOB, Kapla, BOFFIN

 

 • upevňování a rozšiřování poznatků získaných ve vyučování

 

 • hrajeme si s novými hrami od „Ježíška“

 

 • Tři králové – zvyky a tradice

 

 • výtvarné soutěže se zimní tématikou (sněhuláci, vločky)

 

 • mobilní planetárium v tělocvičně 27.1.

 

 

Prosinec

 • učíme se hrát stolní hru Dáma (nacvičujeme na školní turnaj)

 

 • připomínáme si tradice a zvyky (sv. Barbora, sv. Mikuláš)

 

 • vyrábíme čerty a Mikuláše (soutěž „O nejhezčí čertici a čertíka“)

 

 • Čertovské disko

 

 • Vánoce – povídáme si

 

 • malujeme vánoční symboly

 

 • zpíváme koledy

 

 • družinový stromeček – vyrábíme vlastní ozdoby

 

 • Vánoce v družině

 

 

 

Listopad

 

 

 • kouzelnické představení 18.11.

 

 • procházka po Drnovicích

 

 • dle počasí využíváme dětská hřiště

 

 • cvičení v tělocvičně

 

 • povídáme si o pranostikách – sv. Martin, sv. Kateřina – zvyky, zvyklosti

 

 • pozorovací šipkovaná - Křivda, Peklo

 

 • hrajeme hry, malujeme

 

 • recyklace – třídíme odpad a tvoříme z recyklačních materiálů

 

 • osvojujeme si základy slušného chování

 

 • Drakiáda

 

 • příprava na Mikulášskou besídku

 

Říjen

 

 

 • Den zdraví v ŠD – zdravé cvičení

 

 • práce s listy

 

 • navštěvujeme dětská hřiště – Křivda, za školou

 

 • hrajeme míčové hry, na schovávanou, společenské hry

 

 • učíme se skákat přes švihadlo

 

 • stavíme se stavebnicí CHEVA, s dřevěnou stavebnicí Kapla, se stavebnicí Magnetick

 

 • klidové činnosti dětí, aktivní odpočinek

 

 • návštěva Muzea Vyškov – „Minikostičkofest“

 

 • dodržujeme řád ZŠ a ŠD

 

 • vedeme žáky k respektování

 

 • učíme se hrát stolní tenis

 

 • nácvik Haloweenských písniček

 

 • 26.10. – družinový průvod „Pojďte se krásně bát“

 

 

 

Září

-          seznámení se školní družinou a pravidly školní družiny

-          navlékáme korálky – práce dívek

-          malujeme „podzimní vílu“ – zdobíme si ŠD vlastními výrobky

-          hrajeme si s kostkami (stavíme domy, hrady)

-          učíme se převlékat, mít věci v pořádku

-          hrajeme míčové hry

-          navštěvujeme dětská hřiště

-          pokud počasí dovolí, máme každodenní pobyt venku

-          vzpomínáme na prázdniny – vyprávíme a kreslíme

-          hrajeme stopovanou, šipkovanou (plnění úkolů)

- výšlap na rozhlednu

- ukázka výcviku psů na Křivdě

- běh „O svatováclavskou korunu“

 

 
 

 

 

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign