Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

Údaje pro platby

č. účtu: 153253121/0300

Přidělené variabilní symboly pro jednotlivé platby:

 

LVVZ v ČR 1111
Zájezd do Anglie 3333 
Školní výlet 4444
ŠvP 5555
Ekologický kurz 6666
Kroužky 7777
Stravné 8888+individuálně přidělené číslo
Školní družina

9999

Hory-zahraničí

2702

Zájezd Polsko

1511

Pomůcky PS 1. třída 1206
Pracovní sešity 2. tř. 1122
Pracovní sešity 3. tř. 2233
Pracovní sešity 4. tř. 3344
Pracovní sešity 5. tř. 4455
Pracovní sešity 6. tř. 5566
Pracovní sešity 7. tř. 6677
Pracovní sešity 8. tř. 7788
Pracovní sešity 9. tř. 8899

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign