Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

Postup při řešení úrazu

  1. Sepsání „Záznamu o úrazu žáka“.

  1. Po podpisu záznamu o úrazu všemi zúčastěnými stranami bude formulář odeslán dotčeným subjektům.

  1. Rodičům zraněného je doručen nejen „Záznam o úrazu“, ale i „Souhlas s evidováním osobních údajů“ a „Posudek o bolestném“, který po skončení léčby vyplní ošetřující lékař žáka.

  1. Všechny výše uvedené doklady, tedy:

  • Souhlas s evidováním osobních údajů,

  • Posudek o bolestném,

  • kopie zdravotních zpráv,

  • potvrzení o zaplacení poplatku za vyplnění Posudku o bolestném,

doručí rodiče zraněného žáka do kanceláře školy.

  1. Následně bude potřebná dokumentace odeslána do Kooperativy.

  1. Plnění bude zasláno Kooperativou na adresu zákonného zástupce dítěte.

 

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2024 Základní škola Drnovice | Webdesign: ir-webdesign.com - tvorba webových stránek