Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

                                         Strategie rovných příležitostí na ZŠ Drnovice

 

  • Pedagogický sbor považuje poskytnutí maximálních příležitostí všem žákům za svoji prvořadou povinnost. Otázka rovných příležitostí je vnímána pedagogy jako velmi závažná.

 

  • Pedagogové věří, že škola může pozitivně ovlivnit budoucnost našich žáků a v tomto smyslu se žáky i jejich rodiči komunikují. Pedagogové se chovají s respektem ke svým žákům i sami k sobě, pečují o sebeúctu všech žáků.

 

  • Ve škole nejsou specializované třídy. Škola vzdělává děti z Drnovic, ale i z blízkého okolí, nezbavuje se žáků hendikepovaných, hyperaktivních či majících jiné odlišnosti.

 

  • Škola dbá o možnost uplatnění každého žáka, každé dítě považuje za jedinečné. Dochází k prezentaci žákovských prací, ve třídách a na chodbách jsou prezentováni všichni žáci, ne jen "nejlepší".

 

  • Je zajišťována a využívána pozitivní pozornost všem žákům (např. při příležitosti narozenin včetně ošetření období volných dnů a prázdnin).

 

  • Učitelé využívají efektivních metod jako kooperativní učení, omezují frontální výuku. Výukové aktivity jsou dostatečně rozmanité, žákům je poskytována možnost volby pomůcek i cesty ke splnění úkolu. Je jim poskytována zpětná vazba pro učení, nikoli jen hodnocení učení. Je podporováno sebehodnocení žáků

 

  • Žáci mají možnost uplatnit své zájmy a silné stránky při výběru z nabídky zájmových kroužků. Každému žákovi je poskytována příležitost k úspěchu. Pedagogický sbor usiluje o to, aby veškeré školní akce byly dostupné všem žákům.

 

  • Škola usiluje o co nejkvalitnější komunikaci se všemi rodiči, dbá na to, aby informace pro rodiče byly dostupné opravdu všem rodičům.

 

  • Pro domácí přípravu škola poskytuje zázemí těm žákům, kteří je doma nemají.

 

  • Škola poskytuje poradenské služby žákům, kteří je potřebují, aktivně je vyhledává.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Drnovicích 1. 9. 2021                                                                   Mgr. Miroslav Zemánek

                                                                                                                ředitel školy

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign